Wednesday, October 6, 2010

Mormon Kitabı

"Mormon Kitabı...Tanrı'nın eskiden Amerika Kıtasında yaşamış olan insanlarla kurduğu ilişkilerin  bir kaydıdır ve  Sevindirici Haber'in Orta Doğu'daki insanlardan başka halklara da öğretildiğine tanıklık eder.
"Bu kitap, birçok eski peygamber tarafından peygamberlik ve vahiy ruhuyla yazılmıştır. Eski peygamberlerin altın levhalara yazılmış olan sözleri Mormon adlı bir peygamber-tarihçi tarafından aktarılmış ve özetlenmiştir. Bu kayıtlar iki büyük uygarlığın kayıtlarını anlatır. Uygarlıklardan biri M.Ö. 600 yılında Yeruşalem'den gelmiş ve daha sonra Nefililer ve Lamanlılar olarak bilinen iki farklı millete ayrılmıştır. Diğer uygarlık ise çok daha önce Babil Kulesi zamanında Amerika kıtasına gelmiştir. Binlerce yıl geçtikten geriye sadece Lamanlılar kalmıştır. Bu insanlar Amerika kıtasındaki Kızılderililerin atalarının bazılarıdır.
"Mormon Kitabı'nda kaydedilen en önemli olay...İsa Mesih'in dirildikten sonra Nefililer'in arasında vermiş olduğu kişisel hizmettir...Dünyanın her yerindeki bütün insanları Mormon Kitabı'nı okumaya, bu kitabın içerdiği mesajı yüreklerinde derince düşünmeye ve ondan sonra da bu kitabın doğru olup olmadığını Ebedi Baba Tanrı'ya, Mesih'in adıyla sormaya davet ediyoruz. Bu yoldan gidip inançla soranlar, Kutsal Ruh'un gücü ile bu kitabın gerçekliği ve kutsallığı hakkında bir tanıklık kazanacaklardır." Giriş - Mormon Kitabı  
"İşte, bu yazıları okuyacağınız zaman, eğer bunları okumanız Tanrı'nın hikmetiyse, Adem'in yaratıldığı zamandan bunları alacağınız zamana kadar, Rab'bin insançocuklarına ne kadar merhametli davrandığını hatırlamanızı ve bunu yüreklerinizde derinlemesine düşünmenizi öğütlerim.
"Ve bu yazılar elinize geçtiği zaman, Ebedi Baba Tanrı'ya Mesih'in adıyla, bu şeyler doğru değil midir, diye sormanızı öğütlerim; eğer samimi bir yürekle, doğru bir amaçla Mesih'e inanarak sorarsanız, Tanrı onların doğruluğunu size Kutsal Ruh'un gücüyle gösterecektir.
"Ve Kutsal Ruh'un gücüyle her şeyin doğrusunu bilebilirsiniz." (Moroni 10:3-5 --- Mormon Kitabı)