Wednesday, October 6, 2010

Gerçek Kilise'nin Nitelikleri

1. Kilise'yi kuran Mesih'tir. (Efeslilere 4:11-14)
2. Gerçek Kilise İsa Mesih'in adını taşımalıdır. (Efeslilere 5:23)
3. Gerçek Kilise'nin temeli Havariler ve Peygamberler'den olmalıdır. (Efeslilere 2:19-20)
4. Gerçek Kilise'nin yapısı Mesih'in kurduğu Kilise'nin yapısıyla aynı olmalıdır. (Efeslilere 4:11-14)
5. Gerçek Kilise ilahi yetkisi olduğunu iddia etmelidir. (İbranilere 4:4-10)
6. Gerçek Kilise'de maaşlı rahipler olmamalıdır. (Habercilerin İşleri 20:33-34; Yuhanna 10:11-13)
7. Gerçek Kilise suya daldırarak vaftiz etmelidir. (Matta 3:13-16)
8. Gerçek Kilise Kutsal Ruh Armağanını elleri baş üzerine koyarak bağışlamalıdır. (Habercilerin İşleri 8:14-17)
9. Gerçek Kilise Tanrı’nın gücüyle hastaları iyileştirmelidir. (Markos 3:14-15)
10. Gerçek Kilise Tanrı’nın ve İsa’nın birbirlerinden ayrı, iki farklı kişi olduğunu öğretmelidir. (Yuhanna 17:11; 20:17)
11. Gerçek Kilise Tanrı’nın ve İsa’nın et ve kemikten bedenleri olduğunu öğretmelidir. (Luka 23:36-39; Habercilerin İşleri 1:9-11)
12. Kilise'de görev alanlar Tanrı tarafından çağrılmalıdır. (İbranilere 4:4; Çıkış 28:1; 40:13-16)
13. Gerçek Kilise Tanrı’dan vahiy aldığını iddia etmelidir. (Amos 3:7)
14. Gerçek Kilise misyoner bir kilise olmalıdır. (Matta 28:19-20)
15. Gerçek Kilise Tanrı’nın geri getirdiği bir kilise olmalıdır. (Habercilerin İşleri 3:19-20)
16. Gerçek Kilise ölüler için vaftiz uygulamalıdır. (1 Korintoslulara 15:16-29)
17. "Onları meyvelerinden tanıyacaksınız." (Matta 7:20)